สำนักงานศุลกากรหนองคาย
Nongkhai Customs Office
 

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6 เข้าชมวันนี้
  • 785 เข้าชมเดือนนี้
  • 27,479 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-990900, 042-990904
โทรสาร 042-990906

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผ่นพับ นอกทางอนุมัติ2 กันยายน 2565 15:14:5645
2 แผ่นพับ การเก็บอากรปากระวาง (ขาเข้า)9 มิถุนายน 2565 16:56:4097
3 การเก็บอากรปากระวางแก่ของซึ่งติดตัวผู้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรชายแดน9 มิถุนายน 2565 16:55:40129
4 พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร14 มีนาคม 2565 17:39:0399
5 QR Code รับไปรษณีย์26 มกราคม 2565 13:16:521,229
6 ร่างประกาศประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน 25 พฤศจิกายน 2564 16:47:5859
7 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(MULTIMODAL TRANSPORTATION) และการปฎิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก (ปรับปรุง จาก 21 ก.ค.64)27 ตุลาคม 2564 11:48:30134
8 พิธีการศุลการเกี่ยวกับการนำเข้าหินกวาดทราย (ปรับปรุง จาก 3 ก.พ.64)26 ตุลาคม 2564 16:26:42123
9 พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางรถไฟ (ปรับปรุง จาก 17 พ.ค.64)26 ตุลาคม 2564 16:27:22166
10 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน17 พฤษภาคม 2564 15:17:57107
11 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกจากทางอนุมัติ30 มีนาคม 2564 13:10:29121
12 เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน5 มีนาคม 2564 14:56:21111
13 คู่มือประชาชน การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต3 กุมภาพันธ์ 2564 15:28:06132
14 สปป. ลาว มีมาตรการผ่อนผัน โดย "ผ่อนผันให้บ.ขนส่งลาว เช่าและ นำเข้ารถบรรทุกสินค้าต่างประเทศมาใช้งานได้18 พฤษภาคม 2563 16:26:25140
15 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ด่านศุลกากรหนองคาย จะพิจารณาดำเนินการขยายเวลาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถไทยที่นำออกไป สปป.ลาว ชั่วคราว ...18 พฤษภาคม 2563 16:21:13127
16 แจ้งเพื่อทราบ18 พฤษภาคม 2563 16:18:38112
17 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:17:36101
18 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:15:2095
19 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:12:19103
20 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:10:48102
21 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:09:13105
22 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (2)18 พฤษภาคม 2563 16:07:2898
23 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (1)18 พฤษภาคม 2563 16:06:12117
24 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:03:5296
25 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:02:52109
26 เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย18 พฤษภาคม 2563 16:01:41103
27 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:00:2688
28 บสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 118 พฤษภาคม 2563 15:59:1896
29 ระกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากรมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล18 พฤษภาคม 2563 15:55:11100
30 แอปพลิเคชั่น Echo English เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฎษ18 พฤษภาคม 2563 15:53:54104
31 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:51:2493
32 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:49:1594
33 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ18 พฤษภาคม 2563 15:48:0595
34 พิธีการศุลกากรในการเดินทางทางเข้า-เดินทางออก นอกประเทศ กรมศุลกากร Sub Eng18 พฤษภาคม 2563 15:46:54106
35 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:45:2391
36 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ18 พฤษภาคม 2563 15:44:17107
37 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:42:1495
38 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:41:0491
39 คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลการ18 พฤษภาคม 2563 15:39:19109
40 ด่านศุลกากรหนองคายย้ายที่ทำการ18 พฤษภาคม 2563 15:36:08108
41 กิจกรรม CSR ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม18 พฤษภาคม 2563 15:32:33104
42 CSR ด่านศุลกากรหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:30:04103
43 ALL STAR ช่อง 3 VS บ่าวหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:27:57103
44 บาศรีสู่ขวัญปีใหม่ไทย-ลาว 25565 พฤษภาคม 2563 16:14:5099
45 โครงการ CSR ด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:53:4492
46 แจ้งโทรศัพท์ของด่านศุลกากรหนองคายที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขจาก TOT เรียบร้อยแล้ว สามารติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลข 042-990900, 042-990901,042-990904 โทรสาร 042-99090618 พฤษภาคม 2563 16:16:21121
47 แจ้งโทรศัพท์ด่านศุลกากรหนองคายขัดข้อง ขอให้ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042-990901 18 พฤษภาคม 2563 16:13:47132
ผลลัพท์ทั้งหมด 47 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-990900, 042-990904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรหนองคาย
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานหนองคาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ