สำนักงานศุลกากรหนองคาย
Nongkhai Customs Office
 

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 33 เข้าชมวันนี้
  • 600 เข้าชมเดือนนี้
  • 31,044 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-990900, 042-990904
โทรสาร 042-990906

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผ่นพับ พิธีการส่งออกปศุสัตว์ (สัตว์มีชีวิต)30 ธันวาคม 2565 14:34:4120
2 แผ่นพับ นอกทางอนุมัติ2 กันยายน 2565 15:14:5654
3 แผ่นพับ การเก็บอากรปากระวาง (ขาเข้า)9 มิถุนายน 2565 16:56:40115
4 การเก็บอากรปากระวางแก่ของซึ่งติดตัวผู้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรชายแดน9 มิถุนายน 2565 16:55:40178
5 พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร14 มีนาคม 2565 17:39:03118
6 QR Code รับไปรษณีย์26 มกราคม 2565 13:16:521,242
7 ร่างประกาศประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน 25 พฤศจิกายน 2564 16:47:5867
8 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(MULTIMODAL TRANSPORTATION) และการปฎิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก (ปรับปรุง จาก 21 ก.ค.64)27 ตุลาคม 2564 11:48:30147
9 พิธีการศุลการเกี่ยวกับการนำเข้าหินกวาดทราย (ปรับปรุง จาก 3 ก.พ.64)26 ตุลาคม 2564 16:26:42132
10 พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางรถไฟ (ปรับปรุง จาก 17 พ.ค.64)26 ตุลาคม 2564 16:27:22180
11 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน17 พฤษภาคม 2564 15:17:57126
12 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกจากทางอนุมัติ30 มีนาคม 2564 13:10:29133
13 เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน5 มีนาคม 2564 14:56:21123
14 คู่มือประชาชน การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต3 กุมภาพันธ์ 2564 15:28:06209
15 สปป. ลาว มีมาตรการผ่อนผัน โดย "ผ่อนผันให้บ.ขนส่งลาว เช่าและ นำเข้ารถบรรทุกสินค้าต่างประเทศมาใช้งานได้18 พฤษภาคม 2563 16:26:25151
16 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ด่านศุลกากรหนองคาย จะพิจารณาดำเนินการขยายเวลาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถไทยที่นำออกไป สปป.ลาว ชั่วคราว ...18 พฤษภาคม 2563 16:21:13135
17 แจ้งเพื่อทราบ18 พฤษภาคม 2563 16:18:38120
18 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:17:36107
19 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:15:20104
20 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:12:19112
21 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:10:48108
22 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:09:13111
23 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (2)18 พฤษภาคม 2563 16:07:28105
24 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (1)18 พฤษภาคม 2563 16:06:12129
25 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:03:52103
26 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:02:52116
27 เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย18 พฤษภาคม 2563 16:01:41112
28 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:00:2695
29 บสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 118 พฤษภาคม 2563 15:59:18103
30 ระกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากรมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล18 พฤษภาคม 2563 15:55:11107
31 แอปพลิเคชั่น Echo English เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฎษ18 พฤษภาคม 2563 15:53:54113
32 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:51:2499
33 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:49:15101
34 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ18 พฤษภาคม 2563 15:48:05102
35 พิธีการศุลกากรในการเดินทางทางเข้า-เดินทางออก นอกประเทศ กรมศุลกากร Sub Eng18 พฤษภาคม 2563 15:46:54139
36 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:45:2397
37 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ18 พฤษภาคม 2563 15:44:17117
38 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:42:14105
39 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:41:0499
40 คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลการ18 พฤษภาคม 2563 15:39:19117
41 ด่านศุลกากรหนองคายย้ายที่ทำการ18 พฤษภาคม 2563 15:36:08118
42 กิจกรรม CSR ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม18 พฤษภาคม 2563 15:32:33110
43 ALL STAR ช่อง 3 VS บ่าวหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:27:57110
44 CSR ด่านศุลกากรหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:30:04110
45 บาศรีสู่ขวัญปีใหม่ไทย-ลาว 25565 พฤษภาคม 2563 16:14:50106
46 โครงการ CSR ด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:53:4498
47 แจ้งโทรศัพท์ของด่านศุลกากรหนองคายที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขจาก TOT เรียบร้อยแล้ว สามารติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลข 042-990900, 042-990901,042-990904 โทรสาร 042-99090618 พฤษภาคม 2563 16:16:21137
48 แจ้งโทรศัพท์ด่านศุลกากรหนองคายขัดข้อง ขอให้ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042-990901 18 พฤษภาคม 2563 16:13:47150
ผลลัพท์ทั้งหมด 48 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-990900, 042-990904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรหนองคาย
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานหนองคาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ