สำนักงานศุลกากรหนองคาย
Nongkhai Customs Office
 

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 33 เข้าชมวันนี้
  • 600 เข้าชมเดือนนี้
  • 31,044 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-990900, 042-990904
โทรสาร 042-990906

สถิติการนำเข้า-ส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 256614 มีนาคม 2566 13:33:4822
2 สถิตินำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ปี พ.ศ. 2565 (ส.ค.65-ก.ย.66)14 มีนาคม 2566 13:26:1519
3 สถิติเดือนมกราคม 25661 มีนาคม 2566 15:23:2852
4 สถิติเดือนธันวาคม 256517 มกราคม 2566 16:40:56166
5 สถิติเดือนพฤศจิกายน 256517 มกราคม 2566 16:40:2657
6 สถิติเดือนตุลาคม 256525 พฤศจิกายน 2565 10:01:07155
7 สถิติเดือนกันยายน 256525 พฤศจิกายน 2565 10:01:25140
8 สถิติเดือนสิงหาคม256525 พฤศจิกายน 2565 10:01:41190
9 สถิติเดือนกรกฎาคม256526 ตุลาคม 2565 13:02:3370
10 สถิติเดือนมิถุนายน256526 ตุลาคม 2565 13:02:2377
11 สถิตินำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ปี พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-ก.ค.65)14 มีนาคม 2566 13:26:53281
12 ข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ ปี พ.ศ. 2562 - 256430 สิงหาคม 2565 15:05:34183
13 สถิติเดือนพฤษภาคม256510 มิถุนายน 2565 09:06:54433
14 สถิติเดือนเมษายน 256523 พฤษภาคม 2565 13:31:02204
15 สถิติเดือนมีนาคม256511 เมษายน 2565 14:55:17207
16 สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 256511 เมษายน 2565 14:54:42173
17 สถิติเดือนมกราคม 25654 เมษายน 2565 10:00:04147
18 สถิติเดือนธันวาคม 25648 กุมภาพันธ์ 2565 12:20:33397
19 สถิติเดือนพฤศจิกายน 25648 กุมภาพันธ์ 2565 12:20:00211
20 สถิติเดือนตุลาคม 256411 พฤศจิกายน 2564 16:48:34507
21 สถิติเดือนกันยายน 256412 ตุลาคม 2564 11:10:28422
22 สถิติเดือนสิงหาคม 256410 กันยายน 2564 10:11:53224
23 สถิติเดือนกรกฎาคม 256410 สิงหาคม 2564 16:16:40223
24 สถิติเดือนมิถุนายน 25648 กรกฎาคม 2564 12:06:39188
25 สถิติเดือนพฤษภาคม 256419 สิงหาคม 2564 10:00:28189
26 สถิติเดือนเมษายน 256419 สิงหาคม 2564 10:00:40215
27 สถิติเดือนมีนาคม 256419 สิงหาคม 2564 10:01:02202
28 สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 256431 มีนาคม 2564 17:13:31227
29 สถิติเดือนมกราคม 256431 มีนาคม 2564 17:13:24263
30 สถิติเดือนธันวาคม 256331 มีนาคม 2564 17:13:15307
31 สถิติเดือนพฤศจิกายน 256331 มีนาคม 2564 17:13:03263
32 สถิติเดือนตุลาคม 256325 พฤศจิกายน 2563 15:55:21235
33 สถิติเดือนกันยายน 256314 ตุลาคม 2563 11:26:29342
34 สถิติเดือนสิงหาคม 25639 กันยายน 2563 15:44:41215
35 สถิติเดือนกรกฎาคม 256313 สิงหาคม 2563 16:23:21193
36 สถิติเดือนมิถุนายน 256320 กรกฎาคม 2563 10:39:54201
37 สถิติเดือนพฤษภาคม 256322 มิถุนายน 2563 11:00:59201
38 สถิติเดือนเมษายน 256322 มิถุนายน 2563 10:19:30197
39 สถิติเดือนมีนาคม 256319 พฤษภาคม 2563 08:55:49202
40 สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 25635 พฤษภาคม 2563 13:31:08224
41 สถิติเดือนมกราคม 25635 พฤษภาคม 2563 13:23:50260
42 สถิติเดือนธันวาคม 25625 พฤษภาคม 2563 13:27:26302
43 สถิติเดือนพฤศจิกายน 25625 พฤษภาคม 2563 13:19:57217
44 สถิติเดือนตุลาคม 25625 พฤษภาคม 2563 12:59:17341
ผลลัพท์ทั้งหมด 44 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-990900, 042-990904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรหนองคาย
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานหนองคาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ