สำนักงานศุลกากรหนองคาย
Nongkhai Customs Office
 

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 28 เข้าชมวันนี้
  • 1,930 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,486 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-990900, 042-990904
โทรสาร 042-990906

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออก และการจัดการจราจร ฯ (e-bidding) 21 กรกฎาคม 2566 09:36:2775
2 ประกาศสำนักงานศุลกากรหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออก และการจัดการจราจร ฯ (e-bidding) 31.5.661 มิถุนายน 2566 09:03:4078
3 ประกาศสำนักงานศุลกากรหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออก และการจัดการจราจร ฯ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2566 14:44:5170
4 ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออกฯ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 126 เมษายน 2566 17:05:50747
5 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออกฯ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 113 มีนาคม 2566 16:25:2393
6 ร่างประกาศประกวดราคา โครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออกและการจัดการจราจรฯ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 11 มีนาคม 2566 15:33:0384
7 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)11 พฤศจิกายน 2565 12:24:05102
8 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)26 ตุลาคม 2565 17:39:1191
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 .14 กันยายน 2565 13:40:10108
10 ประกาศผู้ชนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า13 มกราคม 2565 14:53:30168
11 ประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ธันวาคม 2564 15:06:41151
12 ปรับปรุงร่างขอบเขตงานฯ (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ธันวาคม 2564 15:46:47134
13 ร่างประกาศประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน 9 ธันวาคม 2564 15:31:25128
14 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้)18 พฤศจิกายน 2564 14:08:04142
15 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง1 พฤศจิกายน 2564 16:13:59140
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:42:40214
17 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:41:59193
18 ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-rey กระเป๋าสัมภาระ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:41:07186
19 ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray กระเป๋าสัมภาระ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:35:14177
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง5 พฤษภาคม 2563 15:34:08185
21 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:31:58194
22 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:31:37214
23 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 พฤษภาคม 2563 15:30:11189
24 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 พฤษภาคม 2563 15:29:01186
25 ระกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:27:45224
26 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกชัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ของด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:26:25208
27 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรของด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:25:03178
28 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 25 พฤษภาคม 2563 15:23:09206
29 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย ที่ 4/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง5 พฤษภาคม 2563 15:21:43192
30 ขายทอดตลาดซากวัสดุจากการรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์5 พฤษภาคม 2563 15:20:16198
31 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย ที่ 1/25615 พฤษภาคม 2563 15:19:26191
32 เรื่อง การมอบอำนาจให้นำรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ทะเบียน สปป.ลาว เข้ามาใช้ในราชอาณาจักรชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 15:17:59193
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25615 พฤษภาคม 2563 15:17:04183
34 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 15:15:04211
35 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ5 พฤษภาคม 2563 15:13:43191
36 แผนผังอาคารสอบลูกจ้างชั่วคราว ด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:12:25187
37 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนอาคารสถานที่สอบ5 พฤษภาคม 2563 15:09:50171
38 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 45 พฤษภาคม 2563 15:07:41188
39 รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก5 พฤษภาคม 2563 15:03:16181
40 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 35 พฤษภาคม 2563 15:01:46170
41 ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง (ปร.4,ปร.5,ปร.6) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง5 พฤษภาคม 2563 14:58:58194
42 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งศุลการักษ์5 พฤษภาคม 2563 12:21:51202
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:20:32172
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:17:38170
45 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:15:30173
46 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:13:49198
47 ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบน้ำประปาด่านพรมแดนหนองคาย ระยะที่ 25 พฤษภาคม 2563 12:10:52172
48 การประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 พฤษภาคม 2563 12:05:16174
49 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ5 พฤษภาคม 2563 12:02:28176
50 สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางแบบเก๋ง (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 1 คัน5 พฤษภาคม 2563 12:01:30178
51 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 11:56:14181
52 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 11:55:27178
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ5 พฤษภาคม 2563 11:52:08176
54 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ5 พฤษภาคม 2563 11:51:06191
55 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในบริเวณด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 11:31:17160
56 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและแรงดัน้ำประปา สำหรับโครงการการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:30:27173
57 ประกาศขายทอดตลาดของกลาง5 พฤษภาคม 2563 11:29:30172
58 เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:27:35181
59 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ5 พฤษภาคม 2563 11:25:48181
60 TOR : โครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)5 พฤษภาคม 2563 11:24:26165
61 e-Auction : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้าง5 พฤษภาคม 2563 11:22:24163
62 ประกาศด่านฯ หนองคาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:20:19160
63 ารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนเพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:17:28157
64 การขายทอดตลาดของกลาง5 พฤษภาคม 2563 11:15:03163
ผลลัพท์ทั้งหมด 64 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-990900, 042-990904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรหนองคาย
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานหนองคาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ