สำนักงานศุลกากรหนองคาย
Nongkhai Customs Office
 

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 9 เข้าชมวันนี้
  • 573 เข้าชมเดือนนี้
  • 24,326 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-990900, 042-990904
โทรสาร 042-990906

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า13 มกราคม 2565 14:53:3067
2 ประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ธันวาคม 2564 15:06:4157
3 ปรับปรุงร่างขอบเขตงานฯ (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ธันวาคม 2564 15:46:4745
4 ร่างประกาศประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน 9 ธันวาคม 2564 15:31:2540
5 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้)18 พฤศจิกายน 2564 14:08:0456
6 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง1 พฤศจิกายน 2564 16:13:5948
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:42:40115
8 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:41:5991
9 ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-rey กระเป๋าสัมภาระ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:41:0797
10 ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray กระเป๋าสัมภาระ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:35:1487
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง5 พฤษภาคม 2563 15:34:0897
12 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:31:58102
13 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:31:37114
14 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 พฤษภาคม 2563 15:30:1195
15 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 พฤษภาคม 2563 15:29:0187
16 ระกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:27:45122
17 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกชัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ของด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:26:25110
18 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรของด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:25:0392
19 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 25 พฤษภาคม 2563 15:23:09111
20 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย ที่ 4/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง5 พฤษภาคม 2563 15:21:43100
21 ขายทอดตลาดซากวัสดุจากการรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์5 พฤษภาคม 2563 15:20:1691
22 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย ที่ 1/25615 พฤษภาคม 2563 15:19:2692
23 เรื่อง การมอบอำนาจให้นำรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ทะเบียน สปป.ลาว เข้ามาใช้ในราชอาณาจักรชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 15:17:5996
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25615 พฤษภาคม 2563 15:17:0492
25 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 15:15:04112
26 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ5 พฤษภาคม 2563 15:13:4395
27 แผนผังอาคารสอบลูกจ้างชั่วคราว ด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:12:2596
28 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนอาคารสถานที่สอบ5 พฤษภาคม 2563 15:09:5084
29 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 45 พฤษภาคม 2563 15:07:4195
30 รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก5 พฤษภาคม 2563 15:03:1690
31 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 35 พฤษภาคม 2563 15:01:4683
32 ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง (ปร.4,ปร.5,ปร.6) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง5 พฤษภาคม 2563 14:58:5897
33 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งศุลการักษ์5 พฤษภาคม 2563 12:21:51101
34 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:20:3282
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:17:3884
36 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:15:3082
37 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:13:49100
38 ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบน้ำประปาด่านพรมแดนหนองคาย ระยะที่ 25 พฤษภาคม 2563 12:10:5289
39 การประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 พฤษภาคม 2563 12:05:1688
40 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ5 พฤษภาคม 2563 12:02:2894
41 สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางแบบเก๋ง (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 1 คัน5 พฤษภาคม 2563 12:01:3088
42 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 11:56:1492
43 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 11:55:2787
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ5 พฤษภาคม 2563 11:52:0880
45 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ5 พฤษภาคม 2563 11:51:06102
46 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในบริเวณด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 11:31:1775
47 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและแรงดัน้ำประปา สำหรับโครงการการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:30:2780
48 ประกาศขายทอดตลาดของกลาง5 พฤษภาคม 2563 11:29:3085
49 เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:27:3580
50 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ5 พฤษภาคม 2563 11:25:4882
51 TOR : โครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)5 พฤษภาคม 2563 11:24:2679
52 e-Auction : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้าง5 พฤษภาคม 2563 11:22:2470
53 ประกาศด่านฯ หนองคาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:20:1969
54 ารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนเพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:17:2866
55 การขายทอดตลาดของกลาง5 พฤษภาคม 2563 11:15:0370
ผลลัพท์ทั้งหมด 55 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-990900, 042-990904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรหนองคาย
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานหนองคาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ