สำนักงานศุลกากรหนองคาย
Nongkhai Customs Office
 

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6 เข้าชมวันนี้
  • 90 เข้าชมเดือนนี้
  • 33,232 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-990900, 042-990904
โทรสาร 042-990906

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผ่นพับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร2 พฤษภาคม 2566 10:24:0310
2 แผ่นพับ พิธีการส่งออกปศุสัตว์ (สัตว์มีชีวิต)30 ธันวาคม 2565 14:34:4132
3 แผ่นพับ นอกทางอนุมัติ2 กันยายน 2565 15:14:5668
4 แผ่นพับ การเก็บอากรปากระวาง (ขาเข้า)9 มิถุนายน 2565 16:56:40145
5 การเก็บอากรปากระวางแก่ของซึ่งติดตัวผู้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรชายแดน9 มิถุนายน 2565 16:55:40206
6 พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร14 มีนาคม 2565 17:39:03133
7 QR Code รับไปรษณีย์26 มกราคม 2565 13:16:521,254
8 ร่างประกาศประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน 25 พฤศจิกายน 2564 16:47:5879
9 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(MULTIMODAL TRANSPORTATION) และการปฎิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก (ปรับปรุง จาก 21 ก.ค.64)27 ตุลาคม 2564 11:48:30165
10 พิธีการศุลการเกี่ยวกับการนำเข้าหินกวาดทราย (ปรับปรุง จาก 3 ก.พ.64)26 ตุลาคม 2564 16:26:42142
11 พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางรถไฟ (ปรับปรุง จาก 17 พ.ค.64)26 ตุลาคม 2564 16:27:22204
12 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน17 พฤษภาคม 2564 15:17:57137
13 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกจากทางอนุมัติ30 มีนาคม 2564 13:10:29143
14 เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน5 มีนาคม 2564 14:56:21133
15 คู่มือประชาชน การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต3 กุมภาพันธ์ 2564 15:28:06220
16 สปป. ลาว มีมาตรการผ่อนผัน โดย "ผ่อนผันให้บ.ขนส่งลาว เช่าและ นำเข้ารถบรรทุกสินค้าต่างประเทศมาใช้งานได้18 พฤษภาคม 2563 16:26:25160
17 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ด่านศุลกากรหนองคาย จะพิจารณาดำเนินการขยายเวลาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถไทยที่นำออกไป สปป.ลาว ชั่วคราว ...18 พฤษภาคม 2563 16:21:13144
18 แจ้งเพื่อทราบ18 พฤษภาคม 2563 16:18:38129
19 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:17:36116
20 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:15:20112
21 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:12:19120
22 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:10:48118
23 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:09:13124
24 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (2)18 พฤษภาคม 2563 16:07:28119
25 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (1)18 พฤษภาคม 2563 16:06:12142
26 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:03:52113
27 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:02:52125
28 เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย18 พฤษภาคม 2563 16:01:41120
29 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:00:26103
30 บสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 118 พฤษภาคม 2563 15:59:18113
31 ระกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากรมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล18 พฤษภาคม 2563 15:55:11119
32 แอปพลิเคชั่น Echo English เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฎษ18 พฤษภาคม 2563 15:53:54123
33 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:51:24107
34 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:49:15110
35 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ18 พฤษภาคม 2563 15:48:05110
36 พิธีการศุลกากรในการเดินทางทางเข้า-เดินทางออก นอกประเทศ กรมศุลกากร Sub Eng18 พฤษภาคม 2563 15:46:54155
37 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:45:23106
38 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ18 พฤษภาคม 2563 15:44:17127
39 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:42:14114
40 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:41:04107
41 คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลการ18 พฤษภาคม 2563 15:39:19127
42 ด่านศุลกากรหนองคายย้ายที่ทำการ18 พฤษภาคม 2563 15:36:08129
43 กิจกรรม CSR ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม18 พฤษภาคม 2563 15:32:33119
44 ALL STAR ช่อง 3 VS บ่าวหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:27:57120
45 CSR ด่านศุลกากรหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:30:04121
46 บาศรีสู่ขวัญปีใหม่ไทย-ลาว 25565 พฤษภาคม 2563 16:14:50115
47 โครงการ CSR ด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:53:44109
48 แจ้งโทรศัพท์ของด่านศุลกากรหนองคายที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขจาก TOT เรียบร้อยแล้ว สามารติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลข 042-990900, 042-990901,042-990904 โทรสาร 042-99090618 พฤษภาคม 2563 16:16:21148
49 แจ้งโทรศัพท์ด่านศุลกากรหนองคายขัดข้อง ขอให้ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042-990901 18 พฤษภาคม 2563 16:13:47159
ผลลัพท์ทั้งหมด 49 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-990900, 042-990904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรหนองคาย
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานหนองคาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ