สำนักงานศุลกากรหนองคาย
Nongkhai Customs Office
 

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 30 เข้าชมวันนี้
  • 1,932 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,488 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-990900, 042-990904
โทรสาร 042-990906

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การควบคุมการส่งออก การนำเข้าและการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์29 กันยายน 2566 13:59:53101
2 ประกาศที่ 82/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ฉบับที่ 2)10 กรกฎาคม 2566 16:34:5760
3 ประกาศที่ 59/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ ๓)10 กรกฎาคม 2566 16:29:5648
4 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร14 มิถุนายน 2566 14:43:0358
5 แผ่นพับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร2 พฤษภาคม 2566 10:24:0376
6 แผ่นพับ พิธีการส่งออกปศุสัตว์ (สัตว์มีชีวิต)30 ธันวาคม 2565 14:34:4189
7 แผ่นพับ นอกทางอนุมัติ2 กันยายน 2565 15:14:56138
8 แผ่นพับ การเก็บอากรปากระวาง (ขาเข้า)9 มิถุนายน 2565 16:56:40211
9 การเก็บอากรปากระวางแก่ของซึ่งติดตัวผู้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรชายแดน9 มิถุนายน 2565 16:55:40297
10 พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร14 มีนาคม 2565 17:39:03191
11 QR Code รับไปรษณีย์26 มกราคม 2565 13:16:521,314
12 ร่างประกาศประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน 25 พฤศจิกายน 2564 16:47:58128
13 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(MULTIMODAL TRANSPORTATION) และการปฎิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก (ปรับปรุง จาก 21 ก.ค.64)27 ตุลาคม 2564 11:48:30253
14 พิธีการศุลการเกี่ยวกับการนำเข้าหินกวาดทราย (ปรับปรุง จาก 3 ก.พ.64)26 ตุลาคม 2564 16:26:42222
15 พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางรถไฟ (ปรับปรุง จาก 17 พ.ค.64)26 ตุลาคม 2564 16:27:22323
16 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน17 พฤษภาคม 2564 15:17:57199
17 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกจากทางอนุมัติ30 มีนาคม 2564 13:10:29207
18 เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน5 มีนาคม 2564 14:56:21193
19 คู่มือประชาชน การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต3 กุมภาพันธ์ 2564 15:28:06283
20 สปป. ลาว มีมาตรการผ่อนผัน โดย "ผ่อนผันให้บ.ขนส่งลาว เช่าและ นำเข้ารถบรรทุกสินค้าต่างประเทศมาใช้งานได้18 พฤษภาคม 2563 16:26:25216
21 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ด่านศุลกากรหนองคาย จะพิจารณาดำเนินการขยายเวลาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถไทยที่นำออกไป สปป.ลาว ชั่วคราว ...18 พฤษภาคม 2563 16:21:13193
22 แจ้งเพื่อทราบ18 พฤษภาคม 2563 16:18:38189
23 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:17:36174
24 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:15:20168
25 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:12:19175
26 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:10:48178
27 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:09:13184
28 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (2)18 พฤษภาคม 2563 16:07:28176
29 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (1)18 พฤษภาคม 2563 16:06:12207
30 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:03:52158
31 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:02:52181
32 เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย18 พฤษภาคม 2563 16:01:41168
33 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:00:26149
34 บสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 118 พฤษภาคม 2563 15:59:18165
35 ระกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากรมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล18 พฤษภาคม 2563 15:55:11171
36 แอปพลิเคชั่น Echo English เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฎษ18 พฤษภาคม 2563 15:53:54178
37 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:51:24160
38 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:49:15168
39 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ18 พฤษภาคม 2563 15:48:05155
40 พิธีการศุลกากรในการเดินทางทางเข้า-เดินทางออก นอกประเทศ กรมศุลกากร Sub Eng18 พฤษภาคม 2563 15:46:54208
41 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:45:23161
42 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ18 พฤษภาคม 2563 15:44:17184
43 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:42:14166
44 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:41:04155
45 คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลการ18 พฤษภาคม 2563 15:39:19176
46 ด่านศุลกากรหนองคายย้ายที่ทำการ18 พฤษภาคม 2563 15:36:08184
47 กิจกรรม CSR ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม18 พฤษภาคม 2563 15:32:33176
48 ALL STAR ช่อง 3 VS บ่าวหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:27:57174
49 CSR ด่านศุลกากรหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:30:04179
50 บาศรีสู่ขวัญปีใหม่ไทย-ลาว 25565 พฤษภาคม 2563 16:14:50162
51 โครงการ CSR ด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:53:44168
52 แจ้งโทรศัพท์ด่านศุลกากรหนองคายขัดข้อง ขอให้ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042-990901 18 พฤษภาคม 2563 16:13:47218
53 แจ้งโทรศัพท์ของด่านศุลกากรหนองคายที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขจาก TOT เรียบร้อยแล้ว สามารติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลข 042-990900, 042-990901,042-990904 โทรสาร 042-99090618 พฤษภาคม 2563 16:16:21202
ผลลัพท์ทั้งหมด 53 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-990900, 042-990904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรหนองคาย
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานหนองคาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ