สำนักงานศุลกากรหนองคาย
Nongkhai Customs Office
 

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 12 เข้าชมวันนี้
  • 576 เข้าชมเดือนนี้
  • 24,329 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-990900, 042-990904
โทรสาร 042-990906

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผ่นพับ การเก็บอากรปากระวาง (ขาเข้า)9 มิถุนายน 2565 16:56:4041
2 การเก็บอากรปากระวางแก่ของซึ่งติดตัวผู้เดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรชายแดน9 มิถุนายน 2565 16:55:4054
3 พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร14 มีนาคม 2565 17:39:0370
4 QR Code รับไปรษณีย์26 มกราคม 2565 13:16:521,214
5 ร่างประกาศประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน 25 พฤศจิกายน 2564 16:47:5844
6 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ(MULTIMODAL TRANSPORTATION) และการปฎิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับของเร่งด่วนทางบก (ปรับปรุง จาก 21 ก.ค.64)27 ตุลาคม 2564 11:48:3097
7 พิธีการศุลการเกี่ยวกับการนำเข้าหินกวาดทราย (ปรับปรุง จาก 3 ก.พ.64)26 ตุลาคม 2564 16:26:4297
8 พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางรถไฟ (ปรับปรุง จาก 17 พ.ค.64)26 ตุลาคม 2564 16:27:22133
9 การขออนุญาตเป็นผู้ขนส่งผ่านแดน17 พฤษภาคม 2564 15:17:5782
10 การนำของเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกจากทางอนุมัติ30 มีนาคม 2564 13:10:2999
11 เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน5 มีนาคม 2564 14:56:2198
12 คู่มือประชาชน การจัดตั้งโรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต3 กุมภาพันธ์ 2564 15:28:0694
13 สปป. ลาว มีมาตรการผ่อนผัน โดย "ผ่อนผันให้บ.ขนส่งลาว เช่าและ นำเข้ารถบรรทุกสินค้าต่างประเทศมาใช้งานได้18 พฤษภาคม 2563 16:26:25117
14 จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ด่านศุลกากรหนองคาย จะพิจารณาดำเนินการขยายเวลาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล รถไทยที่นำออกไป สปป.ลาว ชั่วคราว ...18 พฤษภาคม 2563 16:21:13110
15 แจ้งเพื่อทราบ18 พฤษภาคม 2563 16:18:3892
16 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:17:3686
17 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:15:2084
18 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:12:1990
19 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:10:4889
20 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:09:1388
21 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (2)18 พฤษภาคม 2563 16:07:2883
22 พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ (1)18 พฤษภาคม 2563 16:06:12100
23 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:03:5283
24 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 16:02:5293
25 เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย18 พฤษภาคม 2563 16:01:4189
26 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254018 พฤษภาคม 2563 16:00:2675
27 บสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 118 พฤษภาคม 2563 15:59:1882
28 ระกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากรมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล18 พฤษภาคม 2563 15:55:1186
29 แอปพลิเคชั่น Echo English เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฎษ18 พฤษภาคม 2563 15:53:5489
30 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:51:2476
31 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:49:1575
32 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ18 พฤษภาคม 2563 15:48:0579
33 พิธีการศุลกากรในการเดินทางทางเข้า-เดินทางออก นอกประเทศ กรมศุลกากร Sub Eng18 พฤษภาคม 2563 15:46:5483
34 ผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254018 พฤษภาคม 2563 15:45:2376
35 ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ18 พฤษภาคม 2563 15:44:1792
36 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:42:1479
37 ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/256118 พฤษภาคม 2563 15:41:0475
38 คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลการ18 พฤษภาคม 2563 15:39:1994
39 ด่านศุลกากรหนองคายย้ายที่ทำการ18 พฤษภาคม 2563 15:36:0892
40 กิจกรรม CSR ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม18 พฤษภาคม 2563 15:32:3391
41 CSR ด่านศุลกากรหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:30:0486
42 ALL STAR ช่อง 3 VS บ่าวหนองคาย18 พฤษภาคม 2563 15:27:5789
43 บาศรีสู่ขวัญปีใหม่ไทย-ลาว 25565 พฤษภาคม 2563 16:14:5083
44 โครงการ CSR ด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:53:4478
45 แจ้งโทรศัพท์ของด่านศุลกากรหนองคายที่ขัดข้องได้รับการแก้ไขจาก TOT เรียบร้อยแล้ว สามารติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลข 042-990900, 042-990901,042-990904 โทรสาร 042-99090618 พฤษภาคม 2563 16:16:21101
46 แจ้งโทรศัพท์ด่านศุลกากรหนองคายขัดข้อง ขอให้ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 042-990901 18 พฤษภาคม 2563 16:13:47112
ผลลัพท์ทั้งหมด 46 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-990900, 042-990904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรหนองคาย
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานหนองคาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ