สำนักงานศุลกากรหนองคาย
Nongkhai Customs Office
 

นายวุฒิ เร่งประดุงทอง
นายด่านศุลกากรหนองคาย ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรหนองคาย

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 87 เข้าชมเดือนนี้
  • 33,229 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-990900, 042-990904
โทรสาร 042-990906

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานศุลกากรหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออก และการจัดการจราจร ฯ (e-bidding) 31.5.661 มิถุนายน 2566 09:03:400
2 ประกาศสำนักงานศุลกากรหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออก และการจัดการจราจร ฯ (e-bidding)19 พฤษภาคม 2566 14:44:519
3 ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออกฯ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 126 เมษายน 2566 17:05:5014
4 ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออกฯ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 113 มีนาคม 2566 16:25:2337
5 ร่างประกาศประกวดราคา โครงการพัฒนาพื้นที่จอดรถขาเข้า-ขาออกและการจัดการจราจรฯ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 11 มีนาคม 2566 15:33:0329
6 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)11 พฤศจิกายน 2565 12:24:0546
7 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)26 ตุลาคม 2565 17:39:1136
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 .14 กันยายน 2565 13:40:1053
9 ประกาศผู้ชนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า13 มกราคม 2565 14:53:30109
10 ประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ธันวาคม 2564 15:06:4189
11 ปรับปรุงร่างขอบเขตงานฯ (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ธันวาคม 2564 15:46:4780
12 ร่างประกาศประกวดราคา การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมโรงเรือน 9 ธันวาคม 2564 15:31:2572
13 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้)18 พฤศจิกายน 2564 14:08:0486
14 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง1 พฤศจิกายน 2564 16:13:5981
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:42:40153
16 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง X-Ray กระเป๋าสัมภาระพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:41:59123
17 ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-rey กระเป๋าสัมภาระ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:41:07133
18 ประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray กระเป๋าสัมภาระ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:35:14124
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง5 พฤษภาคม 2563 15:34:08132
20 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:31:58137
21 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 15:31:37146
22 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 พฤษภาคม 2563 15:30:11133
23 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 พฤษภาคม 2563 15:29:01126
24 ระกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:27:45160
25 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกชัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร ของด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:26:25149
26 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรของด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:25:03126
27 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 25 พฤษภาคม 2563 15:23:09148
28 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย ที่ 4/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง5 พฤษภาคม 2563 15:21:43136
29 ขายทอดตลาดซากวัสดุจากการรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์5 พฤษภาคม 2563 15:20:16130
30 ประกาศด่านศุลกากรหนองคาย ที่ 1/25615 พฤษภาคม 2563 15:19:26131
31 เรื่อง การมอบอำนาจให้นำรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ทะเบียน สปป.ลาว เข้ามาใช้ในราชอาณาจักรชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 15:17:59131
32 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25615 พฤษภาคม 2563 15:17:04127
33 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 15:15:04160
34 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ5 พฤษภาคม 2563 15:13:43133
35 แผนผังอาคารสอบลูกจ้างชั่วคราว ด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 15:12:25127
36 ประกาศ แจ้งเปลี่ยนอาคารสถานที่สอบ5 พฤษภาคม 2563 15:09:50113
37 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 45 พฤษภาคม 2563 15:07:41131
38 รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก5 พฤษภาคม 2563 15:03:16126
39 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 35 พฤษภาคม 2563 15:01:46120
40 ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง (ปร.4,ปร.5,ปร.6) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง5 พฤษภาคม 2563 14:58:58136
41 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งศุลการักษ์5 พฤษภาคม 2563 12:21:51139
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:20:32118
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:17:38118
44 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:15:30119
45 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 พฤษภาคม 2563 12:13:49142
46 ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบน้ำประปาด่านพรมแดนหนองคาย ระยะที่ 25 พฤษภาคม 2563 12:10:52117
47 การประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5 พฤษภาคม 2563 12:05:16126
48 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ5 พฤษภาคม 2563 12:02:28130
49 สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลางแบบเก๋ง (เครื่องยนต์เบนซิน) จำนวน 1 คัน5 พฤษภาคม 2563 12:01:30124
50 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 11:56:14126
51 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว5 พฤษภาคม 2563 11:55:27122
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ5 พฤษภาคม 2563 11:52:08119
53 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ5 พฤษภาคม 2563 11:51:06140
54 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนภายในบริเวณด่านศุลกากรหนองคาย5 พฤษภาคม 2563 11:31:17108
55 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและแรงดัน้ำประปา สำหรับโครงการการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ระยะ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:30:27113
56 ประกาศขายทอดตลาดของกลาง5 พฤษภาคม 2563 11:29:30117
57 เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:27:35117
58 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ5 พฤษภาคม 2563 11:25:48121
59 TOR : โครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)5 พฤษภาคม 2563 11:24:26116
60 e-Auction : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตรวจปล่อยสินค้าเป็นที่ทำการด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้าง5 พฤษภาคม 2563 11:22:24109
61 ประกาศด่านฯ หนองคาย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:20:19106
62 ารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด่านพรมแดนเพือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)5 พฤษภาคม 2563 11:17:28103
63 การขายทอดตลาดของกลาง5 พฤษภาคม 2563 11:15:03108
ผลลัพท์ทั้งหมด 63 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-990900, 042-990904

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรหนองคาย
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานหนองคาย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ